تبلیغات
همون خرسه که قهوه ای بود - Photo

.: و الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین :.


اینا رو دیروز گرفتم:اینا مال پارسالن. قبل از اینکه آبله بگیره بچه م :(

جناب امیرعلی خان :) روز تولدشون اردیبهشت امسال:جناب آقای عچق - پارسال وقتی دوتا دندون داشت!پارسال که می گم یعنی سال 89. خیلی  هم دور نیست. 6 ماه پیش تقریبا. عکس خیلی دارم، خیلی. کسای دیگه هم پیشم اومدن. اما نه حال دارم نه وقت که بذارمشون اینجا.
اون عکس اولیه رومی خوام امروز ببرم بدم بزنن روی بوم 20*30 :) چطوره؟